Kinezyterapia

Czym jest Kinezyterapia?

To przede wszystkim leczenie ruchem – a jak wiemy ruch to zdrowie. To jedna z dziedzin fizjoterapii, jej podstawą są ćwiczenia ruchowe. Ruch jest środkiem leczniczym, który ma wpływ na cały organizm. Poprzez świadome i wielokrotne wykonywanie prawidłowego ruchu programujemy go do podświadomości, uczymy się odpowiedniego wzorca aż stanie się on automatyczny.

Co daje Kinezyterapia?

Zadaniem kinezyterapii jest przywrócenie maksymalnej sprawności fizycznej i przygotowanie do ewentualnej dalszej terapii. Ma ona za zadanie zapobiec w narastaniu bądź utrwaleniu deformacji, polega na utrzymaniu prawidłowej postawy oraz odtworzeniu prawidłowej siły i pracy mięśni.

Ćwiczenia dopasowywane są indywidualnie do potrzeb i możliwości pacjenta, w zależności od wieku, sprawności ogólnej oraz chorób współwystępujących. Dlatego tak ważny jest nadzór wykwalifikowanego fizjoterapeuty, aby zapobiegać utrwaleniu złych wzorców ruchowych, a co za tym idzie – uniknąć pogłębiania istniejącej wady i zaburzeń.

Kiedy stosuje sie Kinezyterapię?

Każde zaburzenie działania organizmu odbija się w codziennej postawie ciała. Poprzez działanie na pracę ruchową możemy wpłynąć na dysfunkcję organizmu.

Kinezyterapię najczęściej stosuje się w schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu, po urazach, w zespołach bólowych kręgosłupa, po udarach mózgu, po zawale serca, w chorobach układu oddechowego. Kinezyterapia może być stosowana jako podstawowa i jedyna forma leczenia (np. w zachowawczym leczeniu wad postawy, bólach krzyża).

W skrócie, stosowanie kinezyterapii umożliwia uzyskanie maksymalnej poprawy utraconej funkcji oraz przywrócenie prawidłowej mechaniki. Jest to idealna terapia dla osób ze schorzeniami reumatyzmu, zbawienna dla tych, którzy mają problemy z sercem.
Terapię ruchem stosujemy też w celach profilaktycznych (ćwiczenia na bieżniach, rowerach), podnosząc ogólną sprawność i wydolność organizmu. Dobranie treningu zdrowotnego, opartego na wydolności i zdrowiu organizmu podobnie jak wiele ćwiczeń wymaga opieki fizjoterapeuty, by ustawić i dawkować ruch w sposób leczniczy, korygując postawę
i ustawienie ciała.
Kinezyterapię stosuje się przed zabiegami operacyjnymi, specjalistycznie przygotowując gorset mięśniowy, ścięgna
i wiązadła do dużego wysiłku, aby szybciej wrócić do formy sprzed operacji.

Zastosowanie terapii ruchem może zaskakiwać. Na przykład bóle migrenowe. Zwiększają one napięcie mięśni obręczy barkowej i głowy, co znowu wzmaga migrenę. Powstaje błędne koło, które możemy jednak przerwać, stymulując odpowiednie mięśnie. Wykonując właściwe ćwiczenia utrwalamy i nabywamy prawidłowe nawyki: napięcie i wzorzec ruchu.

Jaka może być reakcja organizmu?

Efekt zależy od doboru ćwiczeń. Najczęściej jest to grupa reakcji, np. zwiększenie siły mięśniowej, poprawa zakresu ruchu, poprawa czucia głębokiego, podwyższenie poziomu endorfin, hamowanie odruchów patologicznych.

Pomyśl o sobie i o swoich najbliższych. Za pieniądze wszystko można kupić, ale zdrowia nie. Dbaj o nie w każdym wieku.